Müşteri Hizmetleri

Hakkımızda

Kooperatif, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlanmıştır. Ortakları bir araya getiren temel motif “ortak isek ve ihtiyaçları”dır. Kooperatif bir araçtır. Amaç, ortakların ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak hizmetlerin sürdürülebilir ve ortakları memnun edecek biçimde sunulmasıdır.

 

Birlikte iş yapma ve üretme, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün öne çıkardığı kooperatifçilik ruhu, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Küçük üreticilerin üretim gücünü ve dolayısıyla gelirini artırmak, refah düzeylerini yükseltmek, onları pazarlamada aracıların kıskacından kurtarmak ancak iş birliğiyle örgütlü bir güç oluşturabilen kooperatifçilikle mümkündür.

 

Tire, süt kooperatifçiliğiyle 1967 yılında tanışmıştır. Tire Süt Kooperatifi, ilk adı ile Mahdut Mesuliyetli Süt Müstahsilleri İstihsal ve Satış Kooperatifi olarak 4 Kasım 1967 yılında ilçedeki 11 üretici tarafından kurulmuştur. Kooperatifin kuruluş sermayesi 19 bin liradır. Kooperatifin kuruluş amacı; “Ortakların süt istihsalini artırmak, iktisadi menfaatlerini korumak ve meslek gelişmesini temin etmek, sütün satış mamul maddelere çevrilerek satışını temin etmek ve bunları ortakların karşılıklı yardım ve ortaklık payları nispetindeki kefaleti sayesinde temin etmektir.

 

Mahdut Mesuliyetli Süt Müstahsilleri İstihsal ve Satış Kooperatifi’nin adı 1972 yılında Tire Süt Müstahsilleri Sınırlı Sorumlu Üretim Pazarlama ve Tüketim Kooperatifi olarak değiştirilmiştir. Kooperatif kuruluş amacına uygun olarak başlangıçta sadece ortaklarının ürettiği sütleri toplayarak sanayiciye satarken, 2000’li yıllardan itibaren yönetim değişikliği, başarılı yönetim organizasyonu ve doğru adımlar sayesinde toplanan sütün bir kısmını kendi fabrikalarında katma değerli ürün haline getirip pazarlayarak Türkiye’de parmakla gösterilen örnek bir kooperatif haline gelmiştir.

 

Misyon:

 

“İş birliği ile üretmek” prensibiyle; ortaklarımızın ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayarak hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak ana hedefimizdir. Biliyoruz ki; üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünün değerinde pazarlanması üretici için en büyük destektir. Kaliteli üretimin, adil fiyatlandırılması da tüketicide güven olgusunu yaratır. Üretici ve tüketicinin aynı hedefte buluşmasını ülkemiz ve bölgemizin tarımsal yapılanması için çok önemli buluyor, bu süreci ana misyonumuz olarak kabul ediyoruz.

 

Vizyon:

 

2000’in üzerinde aile işletmesinden oluşan, yarım asırdır üretim kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve ortaklarımızın ürünlerinin çiftlikten sofraya kadarki süreç için gerekli altyapısını oluşturan, üretim maliyetlerinin düşmesi için çiftçiyi destekleyen, nitelikli üretim yaparak gıda güvenliğini sağlayan Türkiye’nin en büyük süt kooperatifiyiz.

Ülkemiz ve bölgemiz; iklimi, verili tarım alanları, ürün çeşitliliği ve küçük aile işletmelerinin çokluğu ile zengin bir tarım kültürüne sahiptir. Şüphesiz ki; bu kültüre sahip çıkılması ve tarımın geliştirilmesi için kooperatifçilik çok önemlidir. Üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik hizmetler, ürünü mamüle dönüştürmeye yönelik faaliyetler ve üretici ile tüketiciyi buluşturmaya yönelik projelerimizle; Tire Süt Kooperatifi olarak sahip olduğumuz güvenirlilik ve saygınlığı, sevilen, hayranlık duyulan ve sektöre yön veren bir marka olarak büyüyerek sürdürmek temel vizyonumuzdur.

 

İlkeler:

  • Atatürk’ün çizdiği yoldan hiç sapmamak.
  • Çok çalışmak, çok üretmek,
  • Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Kaynakları doğru ve verimli kullanmak,
  • Ürün kalitesini yükseltmek,
  • Üretici ile tüketiciyi buluşturmak,
  • Ayrımcılık yapmamak,
  • İşimize siyaseti bulaştırmamak,
  • Kooperatifçiliğin, öncelikli Devlet Politikası olması için mücadele vermek.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.